Regulamin Speed dating z Wybierzsingla.pl

speed dating - regulamin
  1. Właścicielem serwisu jest firma FPB Szymon Szymura z siedzibą w Rybniku. Organizatorem i Administratorem serwisu jest Adam Szołtek.
  2. W szybkich randkach organizowanych przez serwis wybierzsingla.pl mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające status singla, nie będące pod wpływem alkoholu i narkotyków.
szybkie randki wybierzsingla - regulamin 2
  3. Warunki uczestnictwa w spotkaniu:
   1. Zarezerwowanie miejsca na stronie internetowej www.wybierzsingla.pl w wybranej przez siebie miejscowości oraz w grupie wiekowej, odpowiedniej dla wieku uczestnika spotkania.
   2. Dokonanie płatności online za zarezerwowane miejsce na spotkaniu. Płatność powinna zostać wykonana odpowiednio wcześniej, aby pieniądze zdążyły wpłynąć na konto organizatora przed spotkaniem.
   3. Należy zjawić się na spotkaniu o wyznaczonej godzinie i w miejsce podane w mailu zwrotnym, tuż po zakończonym procesie rejestracji. Może się zdarzyć, że informacja o dacie i miejscu nie zostanie podana bezpośrednio po zarezerwowaniu miejsca, lecz dopiero po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników.
speed dating wybierzsingla - regulamin 3
  4. Uczestnik wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje go w pełni.
  5. Spotkania mają charakter towarzyski, nie erotyczny.
  6. Uczestnicy nie powinni samodzielnie przekazywać swoich danych osobowych współuczestnikom spotkania, ani nakłaniać ich do udzielenia takowych informacji o sobie. Podczas spotkania uczestnicy przedstawiają się tylko imieniem.
  7. W trakcie spotkania nie można palić ani korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (z wyjątkiem przerw wyznaczonych przez organizatora).
szybkie randki wybierzsingla - regulamin 4
  8. Od uczestników wymaga się słuchania poleceń osoby prowadzącej spotkanie, dla zachowania odpowiedniego przebiegu całego spotkania.
  9. W trakcie imprezy uczestnicy zaznaczają na formularzach osoby, z którymi chcieliby podtrzymać znajomość. Organizator przesyła dnia następnego dane kontaktowe do osób wzajemnie zainteresowanych.
  10. W trakcie trwania spotkania uczestnikom nie wolno spożywać napojów, które zostały zakupione poza lokalem, w którym odbywa się impreza.
  11. W trakcie trwania zabawy uczestnicy mogą zamawiać napoje w lokalu, w którym odbywa się spotkanie – Uczestnicy pokrywają koszty zamówienia z własnych środków.
speed dating wybierzsingla - regulamin 5
  12. Osoby, które nie zastosują się do punktów regulaminu, zostaną wyproszone z zabawy. Wpłacone zaś środki za udział w spotkaniu nie podlegają zwrotowi.
  13. Wszelkie zwroty, reklamacje i sugestie prosimy przesyłać na adres email: Manager(at)wybierzsingla.pl* lub przy pomocy formularza znajdującego się w menu „Kontakt”.
  14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za to co dzieje się w i poza obrębem lokalu po zakończeniu spotkania.
  15. Organizator nie sprawdza ani nie weryfikuje uczestników, nie ponosi więc odpowiedzialności za nawiązane znajomości.
szybkie randki wybierzsingla - regulamin 6
  16. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranej imprezie należy niezwłocznie powiadomić o tym organizatora, jednak nie później niż 48h przed planowanym terminem spotkania, w innym wypadku organizator zastrzega sobie prawo do niezwrócenia wniesionej opłaty na konto uczestnika.
  17. Jeżeli uczestnik nie pojawi się na spotkaniu, bez powiadomienia o tym organizatora z wyprzedzeniem 48 godzin, opłata za udział w spotkaniu nie podlega zwrotowi.
  18. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania wyznaczonego spotkania po wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestników. W takiej sytuacji organizator zaproponuje alternatywny termin spotkania. Gdy jednak nie uda się znaleźć terminu odpowiadającemu uczestnikowi, środki za zarezerwowane spotkanie zostaną zwrócone na konto uczestnika w ciągu 14 dni.
* - Aby ograniczyć duże ilości przychodzącego spamu znak @ został zastąpiony znakiem (at)